algemeen

Kinderen en contactlenzen, kan dat?

Kunnen kinderen al contactlenzen dragen? Ja, dat kan. Een echte grens is niet aan te geven. Soms moeten pasgeboren babies zelfs al aan de contactlenzen. Deze hebben dan een aangeboren afwijking aan de ogen en dan moet er direct ingegrepen worden met contactlenzen. Dit wordt dan veelal in ziekenhuizen gedaan, aangezien dit toch wel een speciale discipline is binnen het contactlenzen-aanpassen. Tegenwoordig zijn de meeste kinderen die aan contactlenzen beginnen tieners, maar die leeftijd wordt telkens jonger. Kinderen zijn zich bewust van hun uiterlijk en hebben iets tegen een bril. Daarnaast biedt de contactlenzen een voordeel bij het sporten: er kan geen bal tegen de bril aankomen en tijdens het spelen komt de bril ook niet telkens in de verdrukking. Het geeft het kind meer speelruimte. Daarnaast is er door het intensieve gebruik van mobiele telefoons en tablets op telkens jongere leeftijd in combinatie met minder buitenspelen een verhoogde kans op bijziendheid op jonge leeftijd. Ingrijpen kan dan wel met contactlenzen om de verergering van de sterkte te stabiliseren. Dit kan (nog) niet met brillenglazen. Deze bijziendheid-remming gebeurt momenteel al vanaf een leeftijd van 6-7 jaar. Dat lijkt jong, maar als jou kind al een lichte sterkte heeft, dan is […]